-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่าทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่าทอง

รหัสโรงเรียน : 630146

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

โทรศัพท์ : 035430592

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่าทอง

-- advertisement --