-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดนางบวช

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดนางบวช

รหัสโรงเรียน : 630151

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 216 – นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดนางบวช

-- advertisement --