-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดน้ำพุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดน้ำพุ

รหัสโรงเรียน : 630137

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 137 – หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

โทรศัพท์ : 035-518372

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดน้ำพุ

-- advertisement --