-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดปากน้ำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดปากน้ำ

รหัสโรงเรียน : 630144

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 68 – ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

โทรศัพท์ : 035430512

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดปากน้ำ

-- advertisement --