-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดป่าสะแก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดป่าสะแก

รหัสโรงเรียน : 630162

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 150/1 – ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

โทรศัพท์ : 0822491698

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดป่าสะแก

-- advertisement --