-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดยางนอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดยางนอน

รหัสโรงเรียน : 630157

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 31/1 – ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

โทรศัพท์ : 0861032174

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดยางนอน

-- advertisement --