-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวังกุลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวังกุลา

รหัสโรงเรียน : 630149

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 93 – เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

โทรศัพท์ : 035440033

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวังกุลา

-- advertisement --