-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสวนป่าองค์พระ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสวนป่าองค์พระ

รหัสโรงเรียน : 630122

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ : 035929828

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสวนป่าองค์พระ

-- advertisement --