-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)

รหัสโรงเรียน : 630432

เขตการศึกษา : สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 72240

โทรศัพท์ : 035577119

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)

-- advertisement --