-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ

รหัสโรงเรียน : 640040

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.10 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี – กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

โทรศัพท์ : 077380224

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ

-- advertisement --