-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองกรูด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองกรูด

รหัสโรงเรียน : 640059

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 10 บ้านคลองกรูด – ซอย2 ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290

โทรศัพท์ : 077 – 318186

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองกรูด

-- advertisement --