-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนธูป

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนธูป

รหัสโรงเรียน : 640097

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านกรอกพันรา – ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140

โทรศัพท์ : 0 7742 3239

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนธูป

-- advertisement --