-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 640222

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 13 บ้านใน -ดอนสัก ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 84340

โทรศัพท์ : 077 -259422

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี

-- advertisement --