-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา

รหัสโรงเรียน : 640066

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 139 – พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

โทรศัพท์ : 077274105

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา

-- advertisement --