-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

รหัสโรงเรียน : 640073

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

โทรศัพท์ : 077402156

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

-- advertisement --