-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท้องนายปาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท้องนายปาน

รหัสโรงเรียน : 640088

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านท้องนายปาน – บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 84280

โทรศัพท์ : 077445144

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท้องนายปาน

-- advertisement --