-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหาดงาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหาดงาม

รหัสโรงเรียน : 640106

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320

โทรศัพท์ : 077414549

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหาดงาม

-- advertisement --