โลโก้โรงเรียนบ้านแหลมหอย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแหลมหอย

รหัสโรงเรียน : 640107

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านใต้ ทวีราษฎร์ภักดี แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84330

โทรศัพท์ : 077 447090

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแหลมหอย