-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไสใน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไสใน

รหัสโรงเรียน : 640056

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 กรูด-กาญจนดิษฐ์ กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

โทรศัพท์ : 0898662993

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไสใน

-- advertisement --