-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดกาญจนาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดกาญจนาราม

รหัสโรงเรียน : 640038

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 110/1 – กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

โทรศัพท์ : 077244421

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดกาญจนาราม

-- advertisement --