-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดคงคาล้อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดคงคาล้อม

รหัสโรงเรียน : 640045

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 0 คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

โทรศัพท์ : 077408238

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดคงคาล้อม

-- advertisement --