-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดแจ้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดแจ้ง

รหัสโรงเรียน : 640099

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 362 – อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140

โทรศัพท์ : 077-421016

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดแจ้ง

-- advertisement --