-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์

รหัสโรงเรียน : 640282

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 176 – ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170

โทรศัพท์ : 077380188

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์

-- advertisement --