-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกลาง

รหัสโรงเรียน : 640283

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170

โทรศัพท์ : 077380186

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกลาง

-- advertisement --