-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง

รหัสโรงเรียน : 640188

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 96 – ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง

-- advertisement --