-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนสูง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนสูง

รหัสโรงเรียน : 640266

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170

โทรศัพท์ : 077380193

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนสูง

-- advertisement --