โลโก้โรงเรียนบ้านจำปาทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านจำปาทอง

รหัสโรงเรียน : 640344

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 187 – ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 84250

โทรศัพท์ : 077954348

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านจำปาทอง