-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม

รหัสโรงเรียน : 640488

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 124 สุราษฎร์-ตะกั่วป่า เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230

โทรศัพท์ : 077 380 178

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านช่องไม้งาม

-- advertisement --