-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง

รหัสโรงเรียน : 640121

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง

-- advertisement --