-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตาขุน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตาขุน

รหัสโรงเรียน : 640489

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 118 – พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230

โทรศัพท์ : 077397126

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตาขุน

-- advertisement --