โลโก้โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91

รหัสโรงเรียน : 640145

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : ม.6 – ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180

โทรศัพท์ : 077 318636

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91