-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา

รหัสโรงเรียน : 640182

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110

โทรศัพท์ : 077380141

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา

-- advertisement --