-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนา

รหัสโรงเรียน : 640183

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนา – ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนา

-- advertisement --