-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบางพระ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางพระ

รหัสโรงเรียน : 640132

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 163 – ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180

โทรศัพท์ : 077-391198

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางพระ

-- advertisement --