-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 640500

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 381 – เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230

โทรศัพท์ : 077346111

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพัฒนา

-- advertisement --