โลโก้โรงเรียนบ้านย่านมะปราง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านย่านมะปราง

รหัสโรงเรียน : 640125

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 48 – ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านย่านมะปราง