-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังขุม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังขุม

รหัสโรงเรียน : 640496

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 105/3 – เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังขุม

-- advertisement --