-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยพุน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยพุน

รหัสโรงเรียน : 640205

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110

โทรศัพท์ : 077-274345

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยพุน

-- advertisement --