-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง

รหัสโรงเรียน : 640530

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 119 – ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 84180

โทรศัพท์ : 077380219

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง

-- advertisement --