โลโก้โรงเรียนบ้านไทรงาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไทรงาม

รหัสโรงเรียน : 640440

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 87/7 – ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์ : 077380215

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไทรงาม