-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์

รหัสโรงเรียน : 640277

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170

โทรศัพท์ : 077380181

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์

-- advertisement --