-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางปอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางปอ

รหัสโรงเรียน : 640250

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 121 บางปอ ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150

โทรศัพท์ : 0899714451

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางปอ

-- advertisement --