-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา

รหัสโรงเรียน : 640194

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – รักษ์นรกิจ เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110

โทรศัพท์ : 077431444

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา

-- advertisement --