-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดพรุศรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดพรุศรี

รหัสโรงเรียน : 640497

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1 – พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230

โทรศัพท์ : 077929024

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดพรุศรี

-- advertisement --