-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดพะแสง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดพะแสง

รหัสโรงเรียน : 640502

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 74 – พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230

โทรศัพท์ : 0878851800

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดพะแสง

-- advertisement --