-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดมหาถูปาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดมหาถูปาราม

รหัสโรงเรียน : 640280

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170

โทรศัพท์ : 0872794289

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดมหาถูปาราม

-- advertisement --