-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม

รหัสโรงเรียน : 640208

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110

โทรศัพท์ : 077380251

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวิชิตธาราราม

-- advertisement --