-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหัวเตย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหัวเตย

รหัสโรงเรียน : 640438

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – พุนพิน-ไชยา หัวเตย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหัวเตย

-- advertisement --