-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาสาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาสาร

รหัสโรงเรียน : 640308

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – หน้าสถานีรถไฟ นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84120

โทรศัพท์ : 077-341069

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาสาร

-- advertisement --