-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนมหาชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนมหาชัย

รหัสโรงเรียน : 640292

เขตการศึกษา : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 10/4 – ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84270

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนมหาชัย

-- advertisement --